Fiskalni racuni-Integracija  u POS Softsky

Verzije programa:

-          Windows verzija

Instalacija: Lokalni server. Rad u lokalnoj mrezi.

Programski jezik: Visual FoxPro 9 (kupljena licenca).Database:. dbc,.dbf

Pristup programu zasticen lozinkom.

-          Web verzija

Instalacija: Program je instaliran na lokaciji https://www.softsky.info. Moguca je instalacija I u lokalnoj mrezi. Korisnici pristupaju putem browsera  i navedenog linka.

Programski jezik: PHP7, Javascript,Html,Jquery, Database:Mysql.

Pristup programu zasticen sa username/password.

Opste o nacinu formiranja racuna:

Podrzane su sve vrste racuna: Normal, Advance, Proforma, Training,Copy i tipova: Sale i Refund.

Racun prodaje(Normal sale) moze da se formira sa dva ekrana: ‘Kasa’ i ‘Fakture’. Ekran ‘Kasa’ je pogodan za prodajna mesta sa velikim protokom kupaca.

Racun storno prodaje(Normal refund) ne moze da se formira ako nema racuna prodaje. Vezan je za odredjenog kupca i odredjen racun. Racun moze da se stornira delimicno ili u celosti. Ekran ‘Odobrenja’.

Racun avans(advance sale) i racun avans storno(Advance refund) formiraju se na istom ekranu ‘Avansi’.
Storno avans je vezan za odredjeni avans prodaja i ne moze da se formira ako nije refenciran na neki primljeni avans.

Profaktura (Proforma sale i Proforma refund) se formiraju na ekranu ‘Profakture’. Profaktura moze da se stornira samo u celosti.

Posle izbora stavki formira se knjigovodstveni racun za izabranog kupca B2C ili B2B. Na ekranima se vidi da li je dokument fiskalizovan ili ne. Reference su: naziv fajla, fiscalok(uspesnost),referenti broj i datum fiskalnog racuna. Takodje na ekranima moze da se filtrira sadrzaj po odredjenom broju fiskalnog racuna.

Nakon sto je dokument fiskalizovan, nije moguca izmena dokumenta.

Slanje zahteva za fiskalizaciju zapocinje izborom vrsta placanja. Podrzane su sve vrste placanja(gotovina,kartica,cek,instant,voucher,virman,ostalo).

Zabranjene funkcije:
1- ESIR ne izdaje ni jednu vrstu racuna ako nije dobio neophodne podatke od PFR-a sa koji je povezan.
2- ESIR ne izostavlja/ ne menja ni jedan obavezni podatak fiskalnog racuna koji je primio od PFR-a
3- ESIR ne izostavlja/ ne menja ni jednu informaciju iz zaglavlja fiskalnog racuna vezano za podatke izdavaoca racuna koje je primio od PFR-a.

Operativne funkcije:
-Prihvata komande od strane operatera ESIR-a
-ESIR se identifikuje i povezuje sa LPFR putem unosa PIN-a kartice, pre slanja zahteva ili prilikom slanja zahteva za fiskalizaciju racuna.
-ESIR se identifikuje i povezuje sa VPFR prilikom slanja zahteva za fiskalizaciju racuna
JID,PASS,PAK,FRIENDLY NAME  digitalnog sertifikata su enkriptovani smesteni u bazu podataka, a dekriptuju se prilikom slanja zahteva.
-Pre slanja zahteva za fiskalizaciju moguca je primena popusta.
-ESIR je softverskog tipa. Informacije o proizvodjacu i verziji softvera.
-ESIR podrzava sve vrste placanja prema Tehnickom vodicu.
- ЕСИР podrzava mogucnost visestrukog metoda placanja istog racuna, odnosno podeljenog placanja racuna putem vise metoda(gotovina, platna kartica, cek…).
-ESIR ne ometa rad PFR u slucaju da se koriste barcede citac, vaga…
-ESIR podrzava izdavanje racuna i u stampanom obliku i u elektronskom obliku(e-mail)
-ESIR podrzava globalni broj trgovinske jedinice(GTIN)
-U slucaju refundacije ili kopiranja referentni broj dokumenta se belezi sa racuna na koji je referenciran i ne zahteva poseban unos.
-U slucaju prodajnog racuna koji proizilazi iz avansa ili predracuna podrzan je unos referentnog broja dokumenta.
-ESIR komunicira sa LPFR putem HTTP protokola u skladu sa Tehnickim vodicem koga objavljuje i azurira Poreska uprava na portalu poreske uprave.
- ESIR komunicira sa VPFR putem HTTPS protokola u skladu sa Tehnickim vodicem koga objavljuje i azurira Poreska uprava na portalu poreske uprave.
-ESIR pruza mogucnost stampe liste svih izdatih racuna za period kao i pojedinacni racun prema broju racuna.

Upravljanje cenama:
- Novi proizvod ili usluga moze da se unese/konfigurise od strane korisnika.
- ESIR korisnik mora da izabere kolicinu za proizvod ili uslugu tokom izdavanja racuna.
- ESIR korisnik moze da promeni cenu proizvoda ili usluge pre slanja zahteva.
- ESIR zaokruzuje na minimum dve decimale tokom upita cene proizvoda ili usluge(PLU), zaokruzuje drugu decimalu na manje ako je sledeca cifra manja od 5, odnosno na vise ako je jednaka ili veca od 5.
- Artikli se mogu birati po imenu ili skeniranjem GTIN-a
-ESIR ima funkciju izvoza liste proizvoda.


Poreske stope:
- ESIR preuzima poreske stope iz konfiguracionih parametara PFR-a ili SUF-a
- ESIR stampa poresku oznaku na kojoj je prikazan tip poreza zajedno sa poreskom vrednoscu.
- ESIR podrzava broj aktuelnih poreskih oznaka sa mogucnoscu prosirenja istih.
- ESIR prikazuje poreske stope na zahtev.
- Prilikom upita poreskih stopa, ESIR zaokruzuje poresku vrednost na minimum od dve decimale(po opstem pravilu zaokruzivanja).
- ESIR nikada ne koristi druge poreske stope ili iznose osim onih dobijenih od LPFR ili VFPR.

Stampanje:

-Podrzana je stampa na rolne od 57mm, od 57mm do 80mm i A4 format papira.

Podrzani stampaci:

-Podrzani su ekterni stampaci povezani na ESIR.

Dostavljanje fiskalnog racuna:
-Fiskalni racun moze biti dostavljen u stampanoj formi ili u elektronskoj formi putem e-mail-a,

 

 

Slanje zahteva:

  1.   windows verzija:

a)      VPFR Virtualni procesor fiskalnih racuna na sajtu Poreske Uprave.
Program salje zahtev (u json formatu ) putem interneta uz digitalni sertifikat dobijen od Poreske Uprave. Odgovor se razlaze na cetiri datoteke: imefajla_basic.csv, imefajla_journal.txt,imefajla_vurl  i imefajla_qrcode.gif. Fajlovi se cuvaju u lokalnom folderu, a polja baze se azuriraju sa brojem I datumom referentnog dokumenta, imenom fajla i uspesnosti odgovora radi dalje upotrebe u izvestajima.

Preduslov je da postoji stabilna internet veza i digitalni sertifikat(program uzima podatke iz windows baze serifikata).  Windows operativni sistem.

 

b)      LPFR Lokalni procesor fiskalnih racuna.
Program salje zahtev u json formatu na lokalni url. Odgovor se razlaze na cetiri datoteke: imefajla_basic.csv, imefajla_journal.txt,imefajla_vurl  i imefajla_qrcode.gif. Fajlovi se cuvaju u lokalnom folderu, a polja baze se azuriraju sa brojem I datumom referentnog dokumenta, imenom fajla i uspesnosti odgovora radi dalje upotrebe u izvestajima.
Preduslov je posedovanje sigurnosnog elementa-kartice dobijene od strane Poreske Uprave. Nije neophodna stalna internet veza. Windows operativni sistem.

c)      POS2SDC+LPFR(podrzan od POS2SDC-Metadata doo)+ SKYMETA rezidentni program.
Pos program salje csv fajl ka POS2SDC. POS2SDC komunicira ili putem interneta sa VPFR ili sa lokalnim LPFR i vraca odgovor. SKYMETA preuzima odgovor, razlaze ga na cetiri fajla i kopira fajlove u lokalni folder radi dalje upotrebe, azurira baze.
Preduslov za LPFR je sigurnosni element-kartica i instalirani sertifikati.
Preduslov za VPFR je stabilna internet veza i instalirani digitalni sertifikati. Windows operativni sistem.

  1.   web verzija:

a)   VPFR Virtualni procesor fiskalnih racuna na sajtu Poreske Uprave.
 Program salje zahtev (u json formatu ) putem interneta uz digitalni sertifikat dobijen od Poreske Uprave.    Odgovor se razlaze na cetiri datoteke: imefajla_basic.csv, imefajla_journal.txt,imefajla_vurl  i imefajla_qrcode.gif. Fajlovi se cuvaju u lokalnom folderu, a polja baze se azuriraju sa brojem i datumom referentnog dokumenta, imenom fajla i uspesnosti odgovora radi dalje upotrebe u izvestajima.
Preduslov je da postoji stabilna internet veza i digitalni sertifikat(program koristi cert.pem i key.pem).  Program moze da radi i na mobilnim uredjajima.

 

b)  LPFR Lokalni procesor fiskalnih racuna. Program radi u browseru, salje zahtev u csv formatu do SKYMETA rezidentnog programa, a on dalje u json formatu na lokalni url. Odgovor se razlaze na cetiri datoteke:  imefajla_basic.csv, imefajla_journal.txt,imefajla_vurl  i imefajla_qrcode.gif. Fajlovi se cuvaju u lokalnom folderu i ftp protokolom salju na server web aplikacije, a polja baze se azuriraju sa brojem i datumom referentnog dokumenta, imenom fajla i uspesnosti odgovora radi dalje upotrebe u izvestajima.
Preduslov je posedovanje sigurnosnog elementa-kartice dobijene od strane Poreske Uprave. Potrebna je stalna internet veza. Windows operativni sistem. Program SKYMETA je razvijen prvenstveno za potrebe web aplikacije zbog nemogucnosti web aplikacije da primi odgovor od strane LPFR. Tu funkciju ima SKYMETA.

c) POS2SDC+VPFR ili LPFR(podrzan od POS2SDC-Metadata doo)+ SKYMETA rezidentni program.
Program radi u browseru, salje zahtev u csv formatu ka POS2SDC. POS2SDC komunicira ili putem interneta sa VPFR ili sa lokalnim LPFR I vraca odgovor. SKYMETA preuzima odgovor, razlaze ga na cetiri fajla I kopira fajlove u lokalni folder i ftp protokolom salju na server web aplikacije radi dalje upotrebe, azurira baze.
Preduslov za LPFR je sigurnosni element-kartica i instalirani sertifikati.
Preduslov za VPFR je stabilna internet veza i instalirani digitalni sertifikati. Windows operativni sistem.

Moguci scenariji:

1-      Koristi se win app uz VPFR i obavezno LPFR za slucaj nestanka interneta. Pogodno za sve vrste preduzeca koje imaju lokalno knjigovodstvo.

2-      Koristi se web app uz VPFR uz koriscenje mobilnih uredjaja(za radnje sa malim brojem racuna).
Pogodno za sve vrste malih radnji sa malim brojem racuna. Knjigovodstvo moze da ima pristup web app i koristi unete podatke.

3-      Koristi se web app uz VPFR i LPFR u kombinaciji sa ili bez POS2SDC zavisno od lokalnih uslova klijenta.
Uz ovu varijantu mora ici i win app+SKYMETA app za slucaj kada nema interneta. Pogodno za sve vrste privrednih subjekata koje imaju udaljeno knjigovodstvo, a pogodno je i za one koji imaju lokalno knjigovodstvo a ponekad zele da rade od kuce.

SKYMETA rezidentni program, osim funkcije da posreduje izmedju web aplikacije i LPFR ima funkciju i da radi download podataka sa web app na win app da bi uslucaju nestanka interneta win aplikacija nastavila rad sa sto svezijim podacima. Takodje ima opciju da kada se uspostavi internet veza uploaduje(posalje) podatke u mysql bazu podataka na serveru web aplikacije.  

Inace svi racuni mogu da se pored stampe salju i na e-mail(verifikacioni url). Stampa je moguca na pos termalnim printerima(58mm,80mm) i laserskom stampacu(A4).