home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa


 

Dijalog ekran za štampu obrasca bilansa uspeha BU je desno a izgled obrasca je na slici dole. Polje za poslovnicu morate uneti a možete uključiti i više poslovnica. Za period uzimate datum od početka godine do datuma obračuna. home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa