home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa


 

Dijalog ekran za štampu KPO knjige(za paušalce) je desno a izgled knjige je na slici dole. Polje za poslovnicu morate uneti a možete uključiti i više poslovnica. Za period uzimate datum od zadnje štampe KPO knjige. Polje Od strane je pomoćno i koristite ga prema potrebi.home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa