home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa


 

Dijalog ekran za štampu zbirne lager liste je desno a izgled lager liste je na slici dole. Polja za poslovnicu, grupu i artikal ne morate uneti. U tom slučaju dobijete lager listu za sve poslovnice, grupe i artikle. Popunjavanjem bilo kog od ovih polja sužavate izbor na određenu poslovnicu, grupu artikala ili određeni artikal. Zbirna lager lista je zbirna zbog toga što za određeni artikal daje zbirnu vrednost po cenama. Isti artikal sa istom cenom je u jednoj stavci.
Ako unesete u polje artikal određeni niz znakova na štampi će se pojaviti svi oni artikli koji sadrže u nazivu dati niz znakova.
Ova lager lista daje uvek zadnje stanje na kalkulacijama za označeni datum. Klasična lager lista za pregled lagera na tačno određeni dan je u opciji Lager lista za period.

home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa