home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa


 

Dijalog ekran za štampu lager liste je desno a izgled lager liste je na slici dole. Polja za grupu i artikal ne morate uneti. U tom slučaju dobijete lager listu za sve grupe i artikle. Popunjavanjem bilo kog od ovih polja sužavate izbor na određenu grupu artikala ili određeni artikal. Za period uzmite uvek od početka godine do određenog datuma za koji želite lager listu.
Ako unesete u polje artikal određeni niz znakova na štampi će se pojaviti svi oni artikli koji sadrže u nazivu dati niz znakova.home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa