home
instalacija|opšte| operateri| zaštita podataka| registracija programa


Ovo je opcija glavnog menija Administracija-Otvaranje Firmi-Aplikacija.
Kada stanete mišem na dugmiće desno pojavi se pisano objašnjenje za svako dugme. Redom su Otvaranje nove firme, Izmena podataka za firmu, Brisanje firme, Reindex podataka, Otvaranje tekuće aplikacije i Brisanje tekuće aplikacije za firmu koja je označena u gornjem delu ekrana.
Na slici je i ekran za unos i izmenu   podataka za firmu kojoj ćete da vodite knjige. Šifra je dužine  četiri karaktera i obično se unosi asocijativna šifra po nazivu firme. Polje za tarifu se unosi za veleprodaju za porez na razliku u ceni.
Drugo dugme odozdo sa desne strane je za otvaranje aplikacije u kojoj se nalazite za tu firmu. U ovom momentu se otvaraju baze podataka za ovu firmu i aplikaciju. Kod sledećeg izbora firme na spisku firmi će se pojaviti i ova firma.
Ekran desno se pojavljuje kada prvi put ulazite u neku opciju specifičnu za za svaku firmu posebno. Sve dok ne zatvorite sve ekrane tekuće firme neće se pojavljivati, podrazumeva se već prijavljena firma.
Kada unesete preko gornjeg ekrana novu firmu, otvaraju se baze za podatke za tu firmu i aplikaciju. Tada vam se nudi na ekranu desno i ta firma za unos podataka i rad.
Kod maloprodaje se dodatno traži i poslovnica zato što su podaci fizički razdvojeni po poslovnicama. U administraciji maloprodaje je malo drugačiji ekran za otvaranje firmi, ima dodatnu opciju za otvaranje poslovnica što je posebno objašnjeno u delu za taj program.

home
instalacija|opšte| operateri| zaštita podataka| registracija programa