home
instalacija|firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka |opšte


Vazi samo za Windows aplikaciju.


Uključite demo registraciju pritiskom na demo dugme.
Demo registracija programa nudi vam mogućnost da pogledate program. Da procenite njegove mogućnosti pre nego što se odlučite da ga kupite. Možete uneti ograničen broj stavki.

Puna legalizacija programa nudi vam neograničen pristup svim ekranima i podacima. Ekrani i podaci su i dalje zaštićeni lozinkom i nivoom pristupa. Glavna lozinka ima pravo administriranja. Otvaranje novih lozinki i davanje prava pristupa.
Postupak registracije sastoji se od toga da pošaljete Serial Number ekipi SoftSky koja će vam dati neophodni ID Number.

home
instalacija|firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka | opšte