home
instalacija|firme/aplikacije| operateri| opste| registracija programa


Zastitu odnosno snimanje podataka trebalo bi da radite obavezno radi licne sigurnosti. To je naravno ekran sa glavnog menija odakle snimate sve podatke odjednom. Vase podatke koje unosite svakodnevno treba snimati na diskete i sklanjati ih na sigurno mesto udaljeno od racunara na kome radite. Ovo snimanje podataka snima samo firmu u kojoj se nalazite i program u kome se nalazite. Na ovaj nacin mosete i preneti podatke na neki drugi udaljeni racunar, ako naravno i na njemu imate instaliran program.

 


home
instalacija|firme/aplikacije| operateri| opste| registracija programa