home
instalacija|firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa | opšte


 


   

Login ekran je prvi ekran sa kojim ćete se sresti. Ako prvi put ulazite možete uneti name i password (demo@demo.com, demo).

Ako tako udjete vi dobijate bazno-osnovno(ograničeno) pravo pristupa ekranima i podacima.

 

Login ekran je prvi ekran sa kojim ćete se sresti. Ako prvi put ulazite možete uneti name i password (demo@demo.com, demo). Ako tako udjete vi dobijate bazno-osnovno(ograničeno) pravo pristupa ekranima i podacima.
 

home
instalacija|firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa | opšte