home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa


 

Ekran za pogled na arhivirane ulaze. Na ovom ekranu se nalaze urađeni povraćaji odnosno trebovanja ako se radi o materijalu a preko ekrana za prodaju(oznaka S-storno). U gornjem delu ekrana na slici desno su dokumenti sa zbirnim vrednostima i opštim podacima. U donjem delu ekrana se vide stavke. Iznad tabele zaglavlja se nalaze komandni dugmići za izmenu, knjiženje i štampu povraćaja-trebovanja. Prelaskom kursorom miša preko tih dugmića pojavljuje se dodatni opis za svakog od njih.


U dnu ekrana imate dodatne informacije o povraćaju na kome se trenutno nalazi pokazivač. Tu možete videti ime operatera te datum i vreme unosa.
Brojevi povraćaja se sastoje od rednog broja povraćaja sa određenog ulaza, slova P i broja ulaza sa koga je povraćaj.
Pritiskom na dugme za izmenu podataka povraćaja dobijate ekran desno. Posle izmene podataka pritisnite taster za potvrdu izmene. Polje za interni dokument treba da bude cekirano ako je u pitanju interni dokument. 


Kada pritisnete dugme za štampu pojavi se sledeći ekran za upit. Možete birati jednu od ponuđenih vrsta štampe. Za poslovnicu tipa komision preko evidencionog lista možete dobiti obrazac KR-1(uključena opcija sa prometom i datumom povraćaja). Na samom dnu ove strane nalazi se izgled štampe trebovanja.


 

Pritiskom na dugme za knjiženje ulaza(levo) otvara se dijalog ekran gde unosite period koji se obuhvata u nalogu, vrstu naloga i datum naloga. Broj naloga program nudi sam. Nalog se šalje na ekran neproknjiženih naloga u finansijsko knjigovodstvo odakle možete da ga štampate i knjižite. Za vrstu naloga birate ULAZNE FAKTURE.
home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa