home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa


 

Ekran za rad sa izlazima. U gornjem delu ekrana na slici desno su izlazni dokumenti sa zbirnim vrednostima i opštim podacima za ceo izlaz. U donjem delu ekrana se vide stavke za taj izlaz. Iznad tabele zaglavlja dokumenta se nalaze komandni dugmići za otvaranje novog izlaza, izmenu, knjiženje i štampu izlaza. Prelaskom kursorom miša preko tih dugmića pojavljuje se dodatni opis za svakog od njih. U donjem delu ekrana iznad tabele stavki nalaze se dugmići za unos i izmenu stavki.
U dnu ekrana imate dodatne informacije o izlazu na kome se trenutno nalazi pokazivač. Tu možete videti ime operatera te datum i vreme formiranja izlaza.
Brojevi izlaza idu od 1 pa na više. Fakturu možete menjati samo dok racun nije fiskalizovan.
Filter polje sluzi za filtriranje racuna po broju fiskalnog referentnog dokumenta, broju racuna,nazivu kupca.

 

Unos nove fakture. Broj fakture ide po redu na više, a vi možete ukucati i neki drugi broj. U nastavku unesite datum fakture i šifru kupca. Program prenosi podatke o kupcu iz šifarnika kupaca. Ako je u pitanju usluga cekirajte polje "usluga".  Zatim imate tekstualna polja za Način plaćanja i Način otpreme. U nastavku možete uneti rok plaćanja i dati rabat u procentima koji važi za sve stavke. U ovom momentu se takođe pošalje ukupan iznos fakture u datoteku dnevnog pazara koja je vezana za KEP knjigu.


 

Unos stavki fakture

Posle unosa izlaza možete štampati fakturu, otpremnicu ili paragon. Kada pritisnete dugme za štampu pojavi se sledeći ekran za upit. Izgled fakture se podešava prema vašim potrebama.


 

Pritiskom na dugme za knjiženje izlaza(desno) otvara se dijalog ekran gde unosite period koji se obuhvata u nalogu, vrstu naloga i datum naloga. Broj naloga program nudi sam. Nalog se šalje na ekran neproknjiženih naloga u finansijsko knjigovodstvo odakle možete da ga štampate i knjižite.
Grupa komandi za slanje zahteva za fiskalni racun, slanje e-racuna na e-mail, proveru da li su racuni u svom folderu i zahtev za stampu racuna za obuku. Pritiskom na komandu FP ili check polje obuka otvara se ekran za unos vrste placanja. Takodje, podrzana je i opcija slanja linka na e-mail, za proveru ispravnosti fiskalnog racuna na sajtu Poreske uprave.

 

Listing fiskalnih racuna za period. 

 

 

home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa