home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa


Dijalog ekran za štampu izveštaja prodaje je desno a izgled štampe je na slici dole. Polje za poslovnicu morate uneti a možete uključiti i više poslovnica. Za period se uzima 15-to dnevni period za obračun poreza prvenstveno mada za druge potrebe možete uneti bilo koji period. Na samoj štampi imate mnoštvo informacija potrebnih za formiranje finansijskog naloga i na kraju rekapitulaciju poreza po stopama. Ako uključite opciju Po kalkulacijama zbirno dobiti ćete izveštaj kao na dnu ove strane a koji je bitan kod komisione prodaje. Na osnovu njega vidite koliko je robe od komitenta prodato i koliko novca možete podići sa računa za plaćanje komitentu.
home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa