home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa


 

Dijalog ekran za štampu kartice je desno a izgled kartice je na slici dole. Polje za  grupu i artikal ne morate uneti. U tom slučaju dobijete karticu za sve grupe i artikle. Popunjavanjem bilo kog od ovih polja sužavate izbor na određenu grupu artikala ili određeni artikal.
Ako unesete u polje artikal određeni niz znakova na štampi će se pojaviti svi oni artikli koji sadrže u nazivu dati niz znakova.
Kartica u sebi sadrži sve promene koje ste imali na datom artiklu(Ulaze, nivelacije, povraćaje, izlaze...)

home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa