home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa


 

Dijalog ekran za štampu KEPU knjige je desno a izgled knjige je na slici dole. Polje za poslovnicu morate uneti a možete uključiti i više poslovnica. Za period uzimate datum od zadnje štampe KEPU knjige. Polje Od strane je pomoćno i koristite ga prema potrebi. Sa desne strane imate opciju da izaberete Trgovačku knjigu ili Kepu knjigu.home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa