home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa


 

Dijalog ekran za štampu dnevnog prometa ugostitelja DPU je desno a izgled knjige je na slici dole. Polje za poslovnicu morate uneti a možete uključiti i više poslovnica. Za period se obično uzima dan za dan. Polje Od strane je pomoćno i koristite ga prema potrebi.dpuknjiga1.JPG (29913 bytes)

home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa