home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa


 

Dijalog ekran za štampu knjige materijala KRM je desno a izgled knjige je na slici dole. Za period uzimate proizvoljan datum. Izbor možete suziti samo na određenu grupu i artikal.
home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa