home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa


 

Dijalog ekran za štampu knjige poreza PP je desno a izgled knjige je na slici dole. Polje za poslovnicu morate uneti a možete uključiti i do 10 poslovnica. Za period uzimate datum po volji a na kraju izveštaja imate dodatno i rekapitulaciju poreza ulaznih dokumenata. Polje Od strane je pomoćno i koristite ga prema potrebi.home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa