home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa


 

Dijalog ekran za štampu knjige poslovanja PK-1 je desno a izgled knjige je na slici dole. Polje za poslovnicu morate uneti a možete uključiti i do 12 poslovnica. Za period uzimate datum po volji a uvek imate informaciju o prethodnom stanju. Polje Od strane je pomoćno i koristite ga prema potrebi. Knjiga se štampa iz dva dela: leva i desna strana kao na slici dole.
home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa