home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa


 

Dijalog ekran za štampu nalepnica je desno a izgled nalepnica je na slici dole. Ovo je opcija prvenstveno za poslovnice komisionog tipa. Polje za  grupu i artikal ne morate uneti. U tom slučaju dobijete karticu za sve grupe i artikle. Popunjavanjem bilo kog od ovih polja sužavate izbor na određenu grupu artikala ili određeni artikal.
Ako unesete u polje artikal određeni niz znakova na štampi će se pojaviti svi oni artikli koji sadrže u nazivu dati niz znakova.
Dalje birate ulaze za koje će se štampati nalepnice i čekirate ili ne polje
Po komadu. Ako čekirate ovo polje na štampi će biti onoliko nalepnica kolika je količina određenog artikla, a u protivnom samo jedna.

home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa