home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa


Dijalog ekran za štampu obračuna poreza za STR tip poslovnice odnosno za obračun poreza po prosečnim preračunatim stopama. Za period se uzima 15-to dnevni period za obračun poreza prvenstveno mada za druge potrebe možete uneti bilo koji period. Na kraju obračunskog perioda uzimate period ili od početka godine ili za obračunski period. Ako u toku godine imate više tarifnih sistema onda obračun radite pojedinačno po tim periodima. Ne možete ih uključiti u zajednički izveštaj. Prvi mesec dana nemate osnovicu za obračun poreza. U tih prvih mesec dana uvek uzmite za početak perioda početni datum važenja tarifnog sistema. Tada će sve kalkulacije unete u prvih mesec dana ući u osnovicu za obračun poreza i vi ćete dobiti izveštaj. Već u narednom periodu(drugi mesec i dalje) možete uzimati pravi 15-to dnevni obračun.

home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa