home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa


 

Ekran za rad sa odobrenjima. U gornjem delu ekrana na slici desno su odobrenja sa zbirnim vrednostima i opštim podacima. U donjem delu ekrana se vide stavke za to odobrenje. Iznad tabele zaglavlja dokumenta se nalaze komandni dugmići za formiranje novog odobrenja, izmenu i štampu odobrenja. Prelaskom kursorom miša preko tih dugmića pojavljuje se dodatni opis za svakog od njih.
U dnu ekrana imate dodatne informacije oodobrenju na kojem se trenutno nalazi pokazivač. Tu možete videti ime operatera te datum i vreme formiranja izlaza.
Brojevi odobrenja idu od 1 pa na više. Odobrenje mozete menjati do momenta kada je racun fiskalizovan.Pritiskom na dugme za novo odobrenje dobijate ekran za unos zaglavlja dokumenta. Morate uneti sifru kupca i racun za koji je vezano odobrenje. Na kraju pritisnite taster za potvrdu.


 

Unos stavki odobrenja za vec definisani racun.

Posle završenog izlaza možete štampati odobrenje. Kada pritisnete dugme za štampu pojavi se sledeći ekran za upit. Možete birati jednu od dve ponuđene vrste štampe. Na samom dnu ove strane nalazi se izgled štampe odobrenja.

Grupa komandi za slanje zahteva za fiskalni racun, slanje e-racuna na e-mail, proveru da li su racuni u svom folderu i zahtev za stampu racuna za obuku. Pritiskom na komandu FP ili check polje obuka otvara se ekran za unos vrste placanja. Takodje, podrzana je i opcija slanja linka na e-mail, za proveru ispravnosti fiskalnog racuna na sajtu Poreske uprave.Listing fiskalnih racuna za period. 

 

home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa