home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa


 

Dijalog ekran za štampu obrazaca OPP i POPP je desno a izgled obrazaca je na slici dole. Polje za poslovnicu morate uneti a možete uključiti i više poslovnica. Za period uzimate datum od početka godine do datuma obračuna. U opcionom polju desno birate OPP ili POPP obrazac.home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa