home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa


 

Ekran za rad sa profakturama/avansima. U gornjem delu ekrana na slici desno su dokumenti sa zbirnim vrednostima i opštim podacima. U donjem delu ekrana se vide stavke za taj dokument. iznad tabele zaglavlja dokumenta se nalaze komandni dugmići za formiranje novog dokumenta, izmenu i štampu dokumenta. Prelaskom kursorom miša preko tih dugmića pojavljuje se dodatni opis za svakog od njih. U donjem delu ekrana iznad tabele stavki nalaze se komande za unos i izmenu stavki.U dnu ekrana imate dodatne informacije o dokumentu na kojoj se trenutno nalazi pokazivač. Tu možete videti ime operatera te datum i vreme formiranja izlaza.
Brojevi dokumenata idu od 1 pa na više.Pritiskom na dugme za novi dokument/izmenu dobijate ekran desno.

 

Pritiskom na dugme za nova stavka dokumenta/izmenu dobijate ekran desno.

Posle završenog izlaza možete štampati profakturu. Kada pritisnete dugme za štampu pojavi se sledeći ekran za upit. Možete birati jednu od dve ponuđene vrste štampe. Na samom dnu ove strane nalazi se izgled štampe profakture

Grupa komandi za slanje zahteva za fiskalni racun, slanje e-racuna na e-mail, proveru da li su racuni u svom folderu i zahtev za stampu racuna za obuku. Pritiskom na komandu FP ili check polje obuka otvara se ekran za unos vrste placanja. Takodje, podrzana je i opcija slanja linka na e-mail, za proveru ispravnosti fiskalnog racuna na sajtu Poreske uprave.Listing fiskalnih racuna za period. 

 

home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa