home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa


 

Dijalog ekran za štampu kartice partnera je desno. U karticu nisu uključena plaćanja dobavljaču ni plaćanja kupaca. Morate uneti poslovnicu a sa ostalim poljima samo sužavate izbor na određenog partnera, artikal...
home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa