home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa


 

Ekran za rad sa žiroračunom. U gornjem delu ekrana na slici desno su žiroračuni sa zbirnom vrednošću. U donjem delu ekrana se vide stavke za taj žiroračun. Sa desne strane se nalaze komandni dugmići za formiranje novog žiroračuna, izmenu, brisanje i štampu knjige žiroračuna. Prelaskom kursorom miša preko tih dugmića pojavljuje se dodatni opis za svakog od njih. U donjem delu ekrana sa desne strane nalazi se dugme za unos, izmenu i brisanje stavki. Radi bolje ažurnosti uveden je i žiroračun koji počinje sa nulom. U njega ćete unositi samo uplate pazara. Te stavke idu u trgovačku i kepu knjigu. Ovaj žiroračun treba da imate u svakoj poslovnici. Na stvarni žiroračun unosite sve stavke sa izvoda. Ove stavke idu u knjigu poslovanja.


Ekran za izmenu podataka za žiroračun. Možete imati i više žiroračuna.
Ekran za rad sa stavkama žiroračuna. Polje Opis možete popuniti po želji u većini slučajeva. Izuzeci su sledeći:
1-Troškovi-unosom prva tri znaka iz šifarnika troškova prenosi se kompletan opis i automatski knjiži u datoteku troškova.
2-Porezi- unose se sa opisom POREZ +broj poreza(napr. 2010) gde je na kraju zadnji skup cifara žiroračuna poreza. Opis POREZ je bitan zbog razvrstavanja u knjizi poslovanja a broj je bitan za OPP.


Ekran za štampu knjige žiroračuna. Možete u opisu izdvojiti samo određeni porez(kako ste stavljali u opisu). U ovo polje unosite deo opisa i na štampi ćete imati sve stavke koje sadrže zadati niz znakova.

home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa