home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa


Otvaranje artikala za datu firmu. Šifra artikla je njegov naziv. Šifarnik je zajednički za sve aplikacije u okviru jedne firme. Pre početka bilo kakvog unosa prometa poželjno je uneti što više artikala zbog bržeg rada, mada artikle možete unositi i interaktivno kod ulaza.
Zvezdicom su označena polja koja je neophodno uneti. Tarifa je poreska tarifa za obračun poreza na promet proizvoda. Svaki artikal možete svrstati i u jednu od grupa što može prilično ubrzati unos podataka kod ulaznih dokumenata. Možete takođe i svakom artiklu dodeliti već prethodno skeniranu sliku. Cene kod definisanja artikala ne morate unositi. Ako ih unesete ovde moći ćete da štampate cenovnik sa ovog ekrana.home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa