home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa


Otvaranje grupa artikala za datu firmu. Šifarnik je zajednički za sve aplikacije u okviru jedne firme. Svaki artikal možete svrstati i u jednu od grupa što može prilično ubrzati unos podataka kod ulaznih dokumenata.










home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa