home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa


Šifarnik jedinica mere je  na nivou aplikacije. Šifarnik je zajednički za sve firme. Uz program se isporučuje šifarnik. Možete menjati podatke i dodavati prema potrebi.

home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa