home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa


Definisanje načina knjiženja promena u finansijsko knjigovodstvo. Šifra modela knjiženja je vidljiva na nivou aplikacije za sve firme dok se stavovi za knjiženje podešavaju i razlikuju od firme do firme.
Stav za knjiženje sadrži opis knjiženja, konto, definiciju duguje-potražuje, pozitivan ili negativan iznos te redni broj stavke i šifru knjiženja koja sadrži u sebi formulu za izračunavanje iznosa. Desno na slici je primer modela knjiženja za plate. Kod knjiženja u maloprodaji i veleprodaji sresti ćete se sa drugim modelima. Svaka promena može da se zasebno definiše odnosno može da bude više modela knjiženja čak i za istu promenu. U programu možete posle birati i menjati inicijalni model knjiženja.

home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa