home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa


Šifarnik opština na nivou aplikacije. Šifarnik je zajednički za sve firme. Uz program se isporučuje šifarnik beogradskih opština. Možete menjati podatke i dodavati prema potrebi.
home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa