home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa


Otvaranje partnera za datu firmu. Šifarnik je zajednički za sve aplikacije u okviru jedne firme. Na raspolaganju su vam opcije unos, izmena, brisanje , štampa i pretraživanje. Posle unetih izmena potvrdite unos sa Ok. Šifra partnera je jedinstvena na nivou firme. Program nudi prvi sledeći broj kod unosa. Kod izmene ne možete menjati šifru, a ako se odlučite da brišete partnera razmislite prvo da li imate knjižene promene u nekom od programa.
home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa