home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa


Definisanje tarifnog sistema i tarifa u okviru njega. Može biti jedan ili više tarifnih sistema u toku godine ili inače. Šifarnik je zajednički za sve aplikacije i za sve firme. Svaka tarifa ima svoje stope za porez kao i šifre poreza(polje desno od stope). Šifre poreza su bitne jedino za štampu virmana.   Automatski se računaju i preračunate stope i smeštaju u bazu podataka.
Program se isporučuje sa već definisanim tekućim tarifnim sistemom. Bitan je period važenja. Ako se u toku godine promeni neka od stopa za neku već otvorenu tarifu potrebno je da se otvori novi tarifni sistem.
Ako se pojavi nova tarifa sa svojim skupom stopa nije potrebno otvarati novi tarifni sistem već u već postojećem tarifnom sistemu otvoriti novu tarifu. Novi tarifni sistem se otvara pomoću prvog dugmeta sa desne strane. Otvara se ekran u kome unesete sledeći broj tarifnog sistema i period za koji važi. Bitno je da se period prethodnog ne preklapa sa periodom važenja novog tarifnog sistema. Ako se preklapa idite na ekran za izmenu i promenite.
Skup tarifa iz prethodnog tarifnog sistema se automatski prenosi u novi kod otvaranja novog. Posle toga je potrebno da uđete u novi tarifni sistem i promenite sve stope koje su promenjene za svaku od tarifa.
Ako je u pitanju otvaranje nove godine ova operacija je neophodna. Morate otvoriti novi tarifni sistem sa periodom važenja u novoj godini.

Napomena:

Povodom nove fiskalizacije(2021/2022) poreske stope se vise nece  unositi od strane korisnika već će se preuzimati sa PFR-a.
Za svaku stopu u okviru tarife se definise poreska labela. Svaka tarifa moze da ima do 5 labela.


home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa