home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa


 

Dijalog ekran za štampu popisne liste je desno a izgled popisne liste je na slici dole. Polje za grupu i artikal ne morate uneti. U tom slučaju dobijete lager listu za sve grupe i artikle. Popunjavanjem bilo kog od ovih polja sužavate izbor na određenu grupu artikala ili određeni artikal.
Ako unesete u polje artikal određeni niz znakova na štampi će se pojaviti svi oni artikli koji sadrže u nazivu dati niz znakova.
Ova popisna(lager) lista daje uvek zadnje stanje na kalkulacijama za označeni datum. Klasična lager lista za pregled lagera na tačno određeni dan je u opciji Lager lista za period.
home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa