home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa


 

Dijalog ekran za štampu lager liste je desno a izgled lager liste je na slici dole. Polja za poslovnicu, grupu i artikal ne morate uneti. U tom slučaju dobijete lager listu za sve poslovnice, grupe i artikle. Popunjavanjem bilo kog od ovih polja sužavate izbor na određenu poslovnicu, grupu artikala ili određeni artikal. Ova lager lista je po ulazima pa se zato i zove stanje po kalkulacijama.
Ako unesete u polje artikal određeni niz znakova na štampi će se pojaviti svi oni artikli koji sadrže u nazivu dati niz znakova.
Ako označite polje za nabavnu cenu dobiti ćete lager listu i sa nabavnim i sa prodajnim cenama(na kraju strane).
Ova lager lista daje uvek zadnje stanje na kalkulacijama za označeni datum. Klasična lager lista za pregled lagera na tačno određeni dan je u opciji Lager lista za period.


home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa